Kandidater, suppleanter, forslag


 
 Generalforsamling lørdag den X. marts 2016, i
Borgerforeningen, Nyborg.
 
 
  Kandidater, suppleanter, forslag
§ 7.5 En oversigt over hvilke kandidater, der er på valg, og hvilke kandidater der  genopstiller, skal offentliggøres i Veteran Tidende inden udgangen af december.
 
Nedenstående bestyrelsesmedlemmer er på valg:
  
Vest:     , villig til genvalg
               
 
Øst:   , villig til genvalg
          , villig til genvalg
 
      
 
Valg af suppleanter:
 
§ 11.13 Der vælges to suppleanter, henholdsvis en fra øst og en fra vest. De vælges for en toårig periode, således at suppleanten fra øst er på valg i lige årstal, og suppleanter fra vest er på valg i ulige årstal.
 
ØST:
 
§ 7.6 Forslag til bestyrelseskandidater skal være fremsendt til bestyrelsen inden udgangen af januar og skal offentliggøres sammen med dagsordenen.
 
§ 7.7 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen inden udgangen af januar og fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen.
 
§ 15.1 Forslag fra medlemmerne om ændring af klubbens vedtægter skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af december og kan alene behandles på en ordinær general -forsamling.
 
§
    alle fremsatte forslag kan læses i Veterantidende nr. 464  .
 
Bestyrelsen
Dorte Stadil