DVK GENERALFORSAMLING 2016

DVK GENERALFORSAMLING 2020

       
     
   

AFLYST!!!!!!!!!!!!

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Veteranbil Klub

Tid kl.13
lørdag 14/3 2020

Lokation
DVK Holbæk, Ringstedvej 112, 4300 Holbæk

 

Information

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt meddelelse af decharge.

4. Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af eventuelle forslag.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.

8. Valg af to revisorer.

9. Eventuelt.

Dorte Stadil