DVK GENERALFORSAMLING 2016

DVK GENERALFORSAMLING 2018

       
     
   

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Veteranbil Klub

Lørdag d.17marts 2018, klokken 13.00

I DVK NR. BROBY mødelokaler

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Aflæggelse af beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3.     Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt  
      meddelelse af decharge.

4.     Forelæggelse af budget for indeværende og næste år.

5.     Fastsættelse af kontingent.

6.     Behandling af eventuelle forslag. (opstilling mv.) klik her

7.     Valg af bestyrelse:          
Vest:  , villig til genvalg
         
Øst:  , villig til genvalg
       
        
suppleanter:
ØST:  , villig til genvalg
 

8.     Valg af to revisorer.

9.     Eventuelt.

Efter generalforsamlingen byder klubben på en vand, øl og en sandwich.

 

På bestyrelsens vegne

Dorte Stadil